Nieuwe versie per 1 februari!


Sturen op kwaliteit

In het kader van de Kwaliteitsafspraken MBO ondersteunt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap MBO-instellingen met informatie ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van het kwaliteitsplan. De MBO-Scanner is een online hulpmiddel waarmee instellingen zelf selecties kunnen maken om inzicht te krijgen in hun eigen positie ten opzichte van andere instellingen. Het betreft informatie over de studentenpopulatie, het aangeboden onderwijs, de financiën van de instelling en de onderwijsresultaten.

voorbeeld van cirkeldiagram

Op de pagina “MBO-instellingen” kunnen mbo-instellingen hun positie en de ontwikkeling die zij de laatste vier jaar hebben doorgemaakt vergelijken met andere instellingen. Op de pagina “MBO-opleidingen” kan dezelfde type informatie samengesteld worden op diverse niveaus binnen de instelling.

Dit is de vierde release van de site en betreft de aanvulling van de inschrijvingsgegevens met één jaar (2016/17), en de definitieve vsv en studiewaarde gegevens 2014/15. Tevens is een aantal vragen uit de BVE-monitor van ROA JOB-monitor toegevoegd betreffende de beroepspraktijkvorming.

Uitgelicht

  • Deze website maakt gebruik van cirkeldiagrammen waarin zowel de waarde van een indicator als de ontwikkeling van de indicator wordt weergegeven. Op de verticale (Y) as staat de hoogte van de indicator van de instellingen of opleiding in het meest recente jaar afgebeeld. Op de horizontale (X) as is de procentuele ontwikkeling van de indicator sinds het eerste gepresenteerde jaar afgebeeld. De grootte van de cirkel geeft de omvang van de instelling of opleiding aan.

  • Uitleg (film)