Online hulpmiddel

Deze applicatie is afkomstig van het ministerie van OCW. Recentelijk heeft de MBO Raad de applicatie overgenomen omdat zij waardevolle informatie bevat over de mbo-sector. Daarmee draagt de applicatie bij aan de transparantie van het mbo en levert brede informatie voor zowel mbo-scholen als andere belangstellenden. De MBO-Scanner is een online hulpmiddel waarmee bezoekers zelf selecties kunnen maken om inzicht te krijgen in mbo-scholen en mbo-opleidingen. Het betreft informatie over o.a. de studenten- populatie, het aangeboden onderwijs, de financiën van mbo-scholen en de onderwijsresultaten.

voorbeeld van cirkeldiagram

Op de pagina “Mbo-scholen” kan de positie van mbo-scholen en de ontwikkeling die zij de laatste vier jaar hebben doorgemaakt vergeleken worden met andere scholen. Op de pagina “Mbo-opleidingen” kan hetzelfde type informatie samengesteld worden op diverse niveaus binnen de school.

Dit is de vijfde release van de site en betreft aanpassingen ten behoeve van de overname door de MBO Raad. Er is geen data gewijzigd t.o.v. de vierde release. De vierde release van de site betrof de aanvulling van de inschrijvingsgegevens met één jaar (2016/17), en de definitieve vsv en studiewaarde gegevens 2014/15. Tevens was een aantal vragen uit de BVE-monitor van ROA JOB-monitor toegevoegd betreffende de beroepspraktijkvorming.

Uitgelicht

  • Deze website maakt gebruik van cirkeldiagrammen waarin zowel de waarde van een indicator als de ontwikkeling van de indicator wordt weergegeven. Op de verticale (Y) as staat de hoogte van de indicator van de instellingen of opleiding in het meest recente jaar afgebeeld. Op de horizontale (X) as is de procentuele ontwikkeling van de indicator sinds het eerste gepresenteerde jaar afgebeeld. De grootte van de cirkel geeft de omvang van de instelling of opleiding aan.